Markedets beste finansiering, får du ved kjøp i Verkstedbakken på Stokmarknes

Markedets beste finansiering

På Verkstedbakken kan vil tilby markedets beste finansiering.

Prosjektet innehar finansiering i Husbanken, med 30 års løpetid og 8 års avdragsfrihet.
Den flytende renten er p.t 1,6 %. Du kan også binde renten i Husbanken på 3, 5, 10 eller 20 år. Vi bistår deg i søknadsprosessen.
Flere og flere erfarer at denne type boform er økomomisk gunstig. Den gunstige finansieringen i Husbanken sammen med gunstige felleskostnader og særdeles lavt energiforbruk gir deg som beboer i Verkstedbakken totalt sett lave boutgifter.

Eks: Leilighet 90m2, utgifter pr. mnd.

Felleskostnader:                kr.          1500,-
Strøm:                               kr.            900,-
1 mill i Husbanklån:           kr.          1023,-
Totale boutgifter pr. mnd.  kr.          3423,-

I fellesutgifter inngår normalt de vaktmestertjenester som er vanlig for slike prosjekter: Snømåking, gressklipping, avsetting til fremtidig vedlikehold, forsikring av byggene, renovasjon osv. I eksemplet fra Husbanken er det med rente 1,6% , avdragsfritt inkl. skattefradrag.